ENG / HRV

Nacionalni park Krka (Slapovi Krke)

Samo 25 km puta (15 km zračne linije) dijeli Prvić od jednog od najljepših nacionalnih parkova Hrvatske. Nacionalni park Krka, čiji su dio čuveni Slapovi Krke, osim spektakularnih slapova i kanjona, bogat je i kulturno povijesnom baštinom. Više samostana, ostaci brojnih srednjovjekovnih i jedne  rimske utvrde, kao i stara hidrolektrana izgrađena i puštena u rad 1895 g., samo dva dana poslije Tesline elektrane na slapovima Nijagare.

Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m  rijeka Krka je prirodni i krški fenomen.

Nacionalni park "Krka" je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prvenstveno znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a turističke djelatnosti u ulozi su posjećivanja i razgledavanja.

Nacionalni park "Krka" proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske. Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije, a obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole. S potopljenim dijelom ušća duga je oko 72,5 km i po dužini je 22 rijeka u Hrvatskoj.

Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog, zimi bučnog a ljeti bezvodnog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Dužina slatkovodnog vodotoka je 49, a bocatog 23,5 km.  Značajni pritoci rijeke su Krčić, Kosovčica, Orašnica, Butišnica i Čikola s Vrbom.

[http://www.vodice.hr/index.php?id=56]


 

Za sve upite, molimo slobodno